Creative Engineering Maker Girl 20 Models Set

Liên hệ

20 MÔ HÌNH TRONG 1 | Xây dựng 20 mô hình kỹ thuật tuyệt vời bao gồm máy bay trực thăng, xe trượt tuyết, xe buggy, ô tô thể thao và nhiều mô hình khác! Làm theo cùng với 2 bản in màu đẹp và 18 hướng dẫn trực tuyến dễ thực hiện.

[Xem tiếp]
Call để thêm thông tin
chat-active-icon