Creative Engineering Maker Master 30 Models Set

Liên hệ

Truyền cảm hứng cho trẻ em bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực kỹ thuật với đồ chơi đa dạng theo chủ đề giúp phát triển các kỹ năng STEM quan trọng, như cách suy nghĩ, thiết kế và xây dựng ở chế độ 3D bằn g cách tìm ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kỹ thuật trong thế giới thực.

[Xem tiếp]
Call để thêm thông tin
chat-active-icon