Robot lập trình HUNA MRT 3

Liên hệ

HUNA MRT 3 sản phẩm dành cho STEM tiểu học Bộ robot này rất hữu ích để giúp học sinh (từ 6 – 13 tuổi) học robot. Những bộ dụng cụ này cũng dạy các khái niệm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) thiết yếu. Các hướng dẫn xây dựng từng bước và có hệ thống được cung cấp cho các bộ dụng cụ robot giáo dục HUNA MRT 3 này.

[Xem tiếp]
Call để thêm thông tin
chat-active-icon