GIỚI THIỆU VỀ CODERZ

CoderZ là phần mềm lập trình robot trực tuyến của Israel. Đã được nhiều quốc gia
đưa vào giảng dạy trực tiếp cho học sinh,Lập trình robotic là một giải pháp vui và
thú vị để rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21. Phần mềm ngoài ra còn giúp học sinh tăng
tư duy logic, tư duy tưởng tượng, kỹ thuật và toán học giải quyết vấn đề cùng với
tư duy sáng tạo.

Đăng Ký Ngay

KHÓA HỌC CODERZ
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là z2400234500896_0c026f33714f8b489cbb3646bfc5f43c-1024x458.jpg