Danh mục sản phẩm

 

Robot Mầm Non

(4-6 tuổi)

Robot Tiểu Học

(6-10 tuổi)

Robot THCS

(10-15 tuổi)

Robot Thi Đấu

Tbị phòng LAB

PM Lập Trình Robotic 3D

Danh mục khóa học và cuộc thi sáng tạo robotic

 

CoderZ Adventure

(6-10 tuổi)

Cyber Robotics 101

(11-14 tuổi)

Cyber Robotics 102

(11-14 tuổi)

CoderZ League NOVICE

(Lớp 4-6)

CoderZ League JUNIOR

(Lớp 4-9)

CoderZ League PRO

(Lớp 7-12)

Tin tức