mTiny Coding kit

Liên hệ

Là một robot giáo dục mầm non cho trẻ em lớn lên trong thời đại kỹ thuật số. Bộ điều khiển Tap Pen độc đáo của nó, như một công cụ lập trình, tạo điều kiện cho trải nghiệm động học của trẻ em trên ngôn ngữ lập trình hữu hình. Nó sử dụng các khối vật lý và các bản đồ câu chuyện dựa trên chủ đề khác nhau để cung cấp mô phỏng hấp dẫn.

[Xem tiếp]
Call để thêm thông tin
chat-active-icon