E20 STEM & ROBOTICS MINI

Liên hệ

Các kỹ sư nhỏ sẽ nâng kỹ năng lập trình của họ lên cấp độ tiếp theo và phát triển các kỹ năng STEM cốt lõi (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) với bộ công cụ robot STEM sẵn sàng cho chương trình giảng dạy của chúng tôi. STEM & Robotics Mini đi kèm với mọi thứ bạn cần để bắt đầu giảng dạy ngay hôm nay: các phần, kế hoạch bài học có cấu trúc, hoạt động vui chơi, phần mềm kéo và thả và một ứng dụng xây dựng 3D cho phép trẻ kiểm tra robot của mình trong thực tế ảo!

[Xem tiếp]
Call để thêm thông tin
chat-active-icon